Integritetspolicy & Visselblåsarpolicy

INTEGRITETSPOLICY
The Lamp Hotel, Restaurant & SPA är väldigt noga med att spara dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi värnar om din integritet i enighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Detta är vår integritetspolicy som förklarar vilka personuppgifter vi sparar, varför vi gör detta samt hur länge dina uppgifter sparas hos oss.

Vi ber dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy så att du är införstådd med det som vi beskriver. Om du inte samtycker till det som står nedan så ber vi dig ta kontakt med The Lamp omgående så kommer vi att radera dina personuppgifter. Om du har några frågor eller önskar bli borttagen från våra system så ber vi dig kontakta oss på telefon 011-12 20 10 eller maila oss på info@thelamphotel.se.

Vilka personuppgifter sparar vi?
Vid bokning av hotell, restaurang eller spa hos oss på The Lamp så får du ange dina personuppgifter. Även när du bokar online via en bokningskanal får du ange dina uppgifter som vi sedan får ta del av. Vi sparar uppgifter för identifikation samt kontakt. Vi ber om ditt personnummer, för- och efternamn, ditt telefonnummer, din mailadress samt din hemadress. Om du vid bokningen anger speciella noteringar så sparar vi även detta i din bokning. Detta innefattar allergier och speciella önskemål.

Alla gäster som inte är svenska medborgare får fylla i ett registreringskort som ska skrivas under. Detta sker i enlighet med utlänningsförordningen och Schengenavtalet inom EU. För utländska gäster kommer vi även att ta en passkopia. 

Vad är syftet till att vi sparar personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter primärt för att bearbeta dina bokningar och beställningar, samt för att kunna kontakta dig.
Dina personuppgifter sparas också i syfte för att analysera och bearbeta statistik och kundomdömen. Det är även så att vi marknadsför våra tjänster och produkter genom utskick till våra gäster.
För att underlätta både för dig och för arbetet på hotellet så sparas dina uppgifter för kommande bokningar hos oss.
Du har självklart rätt att när som helst begära att The Lamp inte behåller dina personuppgifter. Vid önskan att behålla dina personuppgifter för kommande bokningar, men avböj att bli kontaktad i marknadsföringssyfte så tar vi bort dina kontaktuppgifter i samtliga kommande utskick.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi behåller inte personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt. Vi är väldigt noga med att ständigt se över våra rutiner och uppdatera vårt kundregister.
Dina personuppgifter sparas i 2 år från din senaste bokning.

Delar vi dina personuppgifter vidare?
Vi delar dina uppgifter i syfte att analysera och bearbeta statistik och kundomdömen. Dessa behandlar dina personuppgifter endast för The Lamp’s räkning, men detta sker i enighet med våra instruktioner och lagen GDPR.
Vid misstanke och utredning av brott kan The Lamp lämna ut dina uppgifter till polis eller annan myndighet.

Kamerabevakning
Kamerabevakning utförs av The Lamp Hotel (Magnentus Hotel, Restaurant & SPA AB) Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott. Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. Materialet lagras i högst 30 dagar. Vid misstanke eller utredning brott kan The Lamp Hotel lämna ut dina uppgifter till polis eller annan myndighet.

Cookies
The Lamp använder cookies på våra digitala tjänster. 

Överlåtelse
Om The Lamp säljs eller överlåts till annan ägare så kan dina personuppgifter överlåtas.

Information och kontakt
Vi är noga med att löpande uppdatera våra säkerhetsrutiner. Inga personuppgifter sparas om det inte finns något syfte för detta. Vi uppdaterar regelbundet våra kundkort för att upprätthålla ett aktuellt register. Dina uppgifter raderas efter 2 år (gäller från din senaste bokning).

Om du skulle ha några frågor gällande vår integritetspolicy eller vidare information kring detta så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på The Lamp. Du når oss på telefon 011-12 20 10 eller mail info@thelamphotel.se

Giltig från och med 2018-05-25

VISSELBLÅSARPOLICY

Varför visselblåsa?
 The Lamp Hotel, Restaurant & SPA AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här:
Visslan – Magnentus Hotel Restaurant & SPA AB (visslan-report.se).

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom The Lamp Hotel, Restaurant & SPA AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy
https://www.thelamphotel.se/integritetspolicy-visselblasarpolicy/fullstandig-visselblasarpolicy